Fortrolighedserklæring til kunder

Fortrolighedserklæring til kunder

Sonova Consumer Hearing GmbH - Fortrolighedserklæring til kunder

A. GENEREL INFORMATION

Denne fortrolighedserklæring beskriver, hvordan Sonova Consumer Hearing GmbH (herefter benævnt “Sonova“), der fungerer som dataansvarlig, behandler sine kunders personoplysninger.

Sonova er underlagt bestemmelserne i den europæiske generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), den tyske føderale databeskyttelseslov (BDSG), den tyske telemedielov (TMG) og den tyske lov om databeskyttelse for telekommunikations telemedier (TTDSG) og har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at reglerne om databeskyttelse overholdes.

B. INDSAMLEDE PERSONOPLYSNINGER

Virksomheden kan behandle følgende personoplysninger:

 • Identitetsoplysninger: efternavn, fornavn, nationalitet og fødselsdato
 • Kontaktoplysninger: postadresse, privat telefonnummer, privat e-mail-adresse
 • Personnummer og forsikringsselskab
 • Finansielle data: betalingsmiddel, finansiel institution, IBAN
 • Data relateret til den leverede service
 • Data vedrørende den feedback, som kunden giver om vores produkter og tjenester: kommentarer og bemærkninger

C. FORMÅL MED BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Følgende retsgrundlag udgør det grundlag, som virksomheden bygger på for at udføre behandlingen af personoplysninger. Andre retsgrundlag kan anvendes afhængigt af, hvor den registrerede er bosiddende, og den relevante gældende lovgivning.

C.1 BEHANDLING BASERET PÅ SAMTYKKE

Visse former for behandling af persondata kan være baseret på dit frivillige samtykke som den registrerede. Behandling af personoplysninger til dette formål kan omfatte:

Profilering for at sende opdateringer om tjenester, der er designet og skræddersyet af os til dig, baseret på dine oplevelser, interesser eller præferencer.

C.2 BEHANDLING BASERET PÅ EN KONTRAKT

Den behandling af personoplysninger, som virksomheden udfører, kan også være baseret på udførelse af en kontrakt. Behandling af personoplysninger til dette formål kan omfatte:

 • At rådgive og interagere med dig, når du kontakter os
 • Opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser over for registrerede personer
 • Levering af eftersalgsservice efter køb af et produkt af en kunde
 • Håndtering af erstatningskrav

C.3 BEHANDLING BASERET PÅ LEGITIME INTERESSER

Virksomheden kan også behandle personoplysninger baseret på egne legitime interesser, især for at forbedre vores produkter og tjenester, kundeoplevelse og interne processer. Behandling af personoplysninger til dette formål kan omfatte:

 • Markedsføringsformål såsom udsendelse af nyhedsbreve og information om produkter og tjenester, salgsfremmende tilbud fra virksomheden
 • Gennemførelse af statistiske analyser/brugsanalyser
 • Udførelse af interne administrative funktioner
 • Forebyggelse af svigagtig aktivitet og forbedring af sikkerheden
 • Evaluering af relevansen af vores produkter og tjenester

C.4 BEHANDLING BASERET PÅ ANDRE GRUNDLAG

Virksomheden kan også behandle personoplysninger for at imødekomme juridiske krav. Behandling baseret på juridiske krav afhænger af gældende lovgivning.

D. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt til ovennævnte formål. Det betyder, at personoplysninger slettes, så snart formålet med behandlingen af personoplysninger er opfyldt. Virksomheden kan dog opbevare personoplysninger længere, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, eller hvis det er nødvendigt for at beskytte eller udøve vores rettigheder, i det omfang det er tilladt i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning.

Ved afslutningen af opbevaringsperioden kan selskabet også være nødt til at arkivere personoplysninger for at overholde gældende lovgivning i en begrænset periode og med begrænset adgang.

Disse opbevaringsperioder kan variere afhængigt af det land, hvor de registrerede bor, og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

E. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Virksomheden kan dele personoplysninger, med forbehold for dit samtykke eller andet relevant retsgrundlag, med følgende tredjeparter:

 • Andre selskaber i vores koncern såsom datterselskaber og tilknyttede virksomheder
 • Betroede forretningspartnere, der leverer tjenester på vores vegne, f.eks. til teknisk support, til markedsføringsformål eller til andre former for levering af tjenester
 • Statslige myndigheder og offentlige myndigheder, i det omfang det er nødvendigt for at levere tjenester, der er blevet anmodet om eller godkendt, for at beskytte kunders, leverandørers og partneres rettigheder eller vores eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed, for at opretholde sikkerheden i vores tjenester, eller hvis vi er forpligtet til at gøre det på grund af gældende lovgivning, domstole eller andre statslige forskrifter, eller hvis en sådan offentliggørelse på anden måde er nødvendig til støtte for enhver juridisk eller kriminel efterforskning eller retssag.

Afhængigt af gældende lovgivning implementerer vi kontrakter med visse tredjeparter for at sikre, at personoplysninger behandles baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med denne politik og andre passende fortroligheds- og sikkerhedsforanstaltninger.

F. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER

Bemærk venligst, at nogle af de ovennævnte tredjeparter kan befinde sig uden for dit land. Derfor kan dine personlige data blive overført til lande, der ikke yder samme beskyttelse af personoplysninger som dit eget land. I disse tilfælde vil vi implementere passende foranstaltninger, herunder passende organisatoriske, tekniske og juridiske sikkerhedsforanstaltninger til at håndtere den relevante overførsel og for at sikre, at det nødvendige beskyttelsesniveau er etableret i henhold til gældende lovgivning.

G. PRIVATLIVSRETTIGHEDER I FORBINDELSE MED PERSONOPLYSNINGER

I henhold til gældende lovgivning kan du have retten til at anmode om adgang, ændring, sletning af dine personlige data eller begrænsning af behandlingen. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen, anmode om dataportabilitet samt trække dit samtykke tilbage.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på datenschutz@sennheiser.com.

Bemærk venligst, at udøvelsen af disse rettigheder er underlagt de begrænsninger, der er fastsat i gældende lovgivning.

Hvis du mener, at behandlingen af dine persondata overtræder gældende lovgivning, kan du også indgive en klage til den lokale tilsynsmyndighed eller den ansvarlige tilsynsmyndighed. Kontaktoplysningerne er:

Statskommissær for databeskyttelse Niedersachsen
Prinzenstrasse 5, 30159 Hannover
Telefon + 49 (0) 511 120 4500
E-mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de

H. ÆNDRINGER

Da Sonovas hjemmeside løbende kan gennemgå ændringer, kan det i enkelte tilfælde være nødvendigt at opdatere privatlivspolitikken. Sonova forbeholder sig retten til at ændre denne privatlivspolitik til enhver tid. Den aktuelle version af privatlivspolitikken og oplysningerne kan tilgås på Sonova Consumer Hearing GmbH's hjemmeside på https://www.sennheiser-hearing.com/privacy.

I. SÅDAN KONTAKTER DU OS

Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse og denne privatlivspolitik, kan du også kontakte os på:

Sonovas databeskyttelsesrådgiver:

Sonova AG
Laubisruetistrasse 2, CH-8712 Stäfa, Schweiz
Email: privacy@sonova.com