Adatvédelmi nyilatkozat ügyfelek számára

Adatvédelmi nyilatkozat ügyfelek számára

Sonova Consumer Hearing GmbH - Adatvédelmi nyilatkozat ügyfelek számára

A. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Jelen adatvédelmi tájékoztató leírja, hogy a Sonova Consumer Hearing GmbH (a továbbiakban: „Sonova"), mint Adatkezelő hogyan kezeli ügyfelei személyes adatait.

A Sonova az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR), a német szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG), a német telemédiatörvény (TMG) és a német távközlési telemédia adatvédelmi törvény (TTDSG) rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, és megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tett az adatvédelmi előírások betartása érdekében.

B. GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK

A Társaság a következő személyes adatokat kezelheti:

 • Személyazonosító adatok: vezetéknév, keresztnév, állampolgárság és születési dátum
 • Kapcsolattartási adatok: postacím, privát telefonszám, privát e-mail cím
 • Társadalombiztosítási hivatkozási szám és biztosítótársaság
 • Pénzügyi adatok: fizetési mód, pénzintézet, IBAN
 • A nyújtott szolgáltatással kapcsolatos adatok
 • Az ügyfél által a termékeinkről és szolgáltatásainkról adott visszajelzésekkel kapcsolatos adatok: hozzászólások és megjegyzések.

C. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJAI

Az alábbi jogalapok képezik azt az alapot, amelyre a Társaság a személyes adatok feldolgozását alapozza. Más jogalapok is alkalmazhatók az Érintett lakóhelyétől és a vonatkozó alkalmazandó jogtól függően.

C.1 HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ FELDOLGOZÁS

A személyes adatok bizonyos feldolgozása az Érintettek szabad hozzájárulásán alapulhat. A személyes adatok e célból történő feldolgozása magában foglalhatja a következőket:

Profilalkotás, hogy élményei, érdeklődési köre vagy preferenciái alapján a kifejezetten Önnek tervezett és Önre szabott szolgáltatásokról küldhessünk frissítéseket.

C.2 SZERZŐDÉSEN ALAPULÓ FELDOLGOZÁS

A Társaság által végzett személyes adatok feldolgozása szerződés teljesítésén is alapulhat. A személyes adatok e célból történő feldolgozása magában foglalhatja a következőket:

 • Tanácsadás és interakció az Önnel való kapcsolatfelvétel során
 • Az Érintettekkel szembeni szerződéses kötelezettségeink teljesítése
 • A termék vásárló általi megvásárlását követő értékesítés utáni szolgáltatásnyújtás
 • Panaszkezelés

C.3 JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉS

A Társaság jogos érdeke alapján is feldolgozhat személyes adatokat, különösen termékeink és szolgáltatásaink, ügyfélélményünk és belső folyamataink javítása érdekében. A személyes adatok e célból történő feldolgozása magában foglalhatja a következőket:

 • marketing célok, mint például hírlevelek és információk küldése a Társaság által kínált termékekről és szolgáltatásokról, promóciós ajánlatokról
 • statisztikai/használati elemzés elvégzése
 • belső adminisztratív feladatok ellátása
 • csalárd tevékenységek megelőzése és a biztonság javítása
 • termékeink és szolgáltatásaink relevanciájának értékelése

C.4 EGYÉB ALAPOKON NYUGVÓ FELDOLGOZÁS

A Társaság a személyes adatokat a jogi követelményeknek való megfelelés érdekében is feldolgozhatja. A jogi követelményen alapuló feldolgozás az alkalmazandó jogtól függ.

D. A SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSE

A személyes adatokat nem tároljuk tovább, mint ameddig a fent említett célokra szükséges. Ez azt jelenti, hogy a Személyes adatok törlésre kerülnek, amint a Személyes adatok feldolgozásának célja megvalósult. A Társaság azonban a személyes adatokat hosszabb ideig is megőrizheti, ha az alkalmazandó jognak való megfeleléshez szükséges, vagy ha az alkalmazandó adatvédelmi törvények által megengedett mértékben szükséges jogaink védelméhez vagy gyakorlásához.

A megőrzési időszak végén a Társaságnak az alkalmazandó jognak való megfelelés érdekében szüksége lehet arra is, hogy a személyes adatokat korlátozott ideig és korlátozott hozzáféréssel archiválja.

Ezek a megőrzési időszakok az Érintettek lakóhelye szerinti országtól függően és az alkalmazandó joggal összhangban változhatnak.

E. SZEMÉLYES ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

A Társaság az Ön hozzájárulása vagy más vonatkozó jogalap alapján a következő harmadik felekkel oszthatja meg az Ön személyes adatait:

 • Csoportunk egyéb vállalatai, mint például leányvállalatok és kapcsolt vállalkozások
 • Megbízható üzleti partnerek, akik a nevünkben szolgáltatásokat nyújtanak, például technikai támogatás, marketing célokra vagy más típusú szolgáltatások nyújtása céljából.
 • Kormányzati és hatósági szervek, amennyiben ez szükséges a kért vagy engedélyezett szolgáltatások nyújtásához, az ügyfelek, vállalkozók és partnerek jogainak, illetve a mi vagy mások jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelméhez, szolgáltatásaink biztonságának fenntartásához, vagy ha erre a vonatkozó törvények, bírósági vagy más kormányzati előírások miatt kötelesek vagyunk, vagy ha az ilyen közzététel egyébként szükséges bármely jogi vagy büntetőjogi vizsgálat vagy jogi eljárás támogatásához

Az alkalmazandó jogtól függően szerződéseket kötünk egyes harmadik felekkel annak biztosítására, hogy a személyes adatok feldolgozása a mi utasításaink alapján, a jelen Szabályzatnak és egyéb megfelelő titoktartási és biztonsági intézkedéseknek megfelelően történjen.

F. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Felhívjuk figyelmét, hogy a fent említett harmadik felek némelyike az Ön országán kívül található. Ezért az Ön személyes adatai olyan országokba is továbbításra kerülhetnek, amelyek nem biztosítják a személyes adatok védelmének ugyanolyan szintjét, mint az Ön saját országa. Ilyen esetekben megfelelő intézkedéseket hajtunk végre, beleértve a megfelelő szervezeti, technikai és jogi biztosítékokat is, hogy szabályozzuk a vonatkozó adattovábbítást, és hogy biztosítsuk az alkalmazandó jog szerint szükséges védelmi szintet.

G. A SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI JOGOK

Az alkalmazandó jogszabályok szerint Ön jogosult kérni a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy a feldolgozás korlátozását. Ezenkívül bármikor tiltakozhat a feldolgozás ellen, kérheti az adatok hordozhatóságát és visszavonhatja hozzájárulását.

Jogait gyakorolhatja, ha kapcsolatba lép velünk a datenschutz@sennheiser.com címen.

Felhívjuk figyelmét, hogy e jogok gyakorlása az alkalmazandó jog által előírt korlátozások hatálya alá tartozik.

Ezenkívül, ha úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti az alkalmazandó jogot, panaszt tehet a helyi felügyeleti hatóságnál vagy az illetékes szabályozó hatóságnál is. Az elérhetőségek a következők:

Alsó-Szászország Tartományi Adatvédelmi biztos
Prinzenstrasse 5, 30159 Hanover
Telefon + 49 (0) 511 120 4500
E-mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de

H. VÁLTOZÁSOK

Mivel a Sonova weboldalán változások történhetnek, egyes esetekben szükségessé válhat az adatvédelmi irányelvek frissítése. A Sonova fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa ezt az adatvédelmi irányelvet. Az adatvédelmi irányelvek és információk aktuális változata a Sonova Consumer Hearing GmbH weboldalán érhető el a https://www.sennheiser-hearing.com/privacy címen.

I. KAPCSOLATFELVÉTEL

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelemmel és a jelen adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, a következő címen is kapcsolatba léphet velünk:

A Sonova adatvédelmi tisztviselője:

Sonova AG
Laubisruetistrasse 2, CH-8712 Stäfa, Schweiz
E-mail: privacy@sonova.com