Privacyverklaring voor websites

Privacyverklaring voor websites

Sonova Consumer Hearing GmbH - Privacyverklaring voor websites

1. OPMERKING VOORAF

Deze privacyverklaring is van toepassing op Sonova Consumer Hearing GmbH (hierna "Sonova" genoemd). Op servers en websites van derde partijen kan een ander privacybeleid van toepassing zijn. In dit opzicht. Houd er rekening mee dat er ook gemarkeerde inhoud van derden op onze websites kan staan. Sonova is in dat geval niet verantwoordelijk voor de gegevensbescherming en aanvullende informatie over gegevensbescherming van de betreffende aanbieder is van toepassing.

Sonova neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. Daarom willen we de gebruikers van onze website informeren welke gegevens worden opgeslagen en hoe deze gegevens worden gebruikt. De regelgeving inzake gegevensbescherming verplicht ons om op de juiste manier om te gaan met gebruikersgegevens. We zullen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan hier genoemd.

Sonova is onderworpen aan de bepalingen van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Duitse federale gegevensbeschermingswet (BDSG), de Duitse Telemediawet (TMG) en de Duitse Telecommunicatie-Telemedia-gegevensbeschermingwet (TTDSG) en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming worden nageleefd.

2. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Sonova Consumer Hearing GmbH
Am Labor 1, DE-30900 Wedemark, Duitsland
Tel.: +49 (0) 5130 9490 000
Fax: +49 (0) 5130 600 1300

Voor meer informatie raadpleegt u het impressum.

3. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Als u vragen heeft over gegevensbescherming en dit privacybeleid, kunt u ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Sonova:

Sonova AG
Laubisruetistrasse 2, CH-8712 Stäfa, Zwitserland
E-mail: privacy@sonova.com

4. PRIVACYVERKLARING - CONTACT, OPMERKINGENFUNCTIE, CHAT, E-MAILS

4.1 BESCHRIJVING VAN GEGEVENSVERWERKING

Wanneer u het contactformulier gebruikt of via e-mail contact met ons opneemt, worden persoonsgegevens verwerkt. De ingevoerde gegevens worden naar Sonova verzonden. Door de opmerkingenfunctie te gebruiken, worden de inzendingen met de opgegeven naam weergegeven op de website.

We bieden ook een chatfunctie voor het verzenden van berichten. Hiervoor gebruiken we de software "ChatLingual", die wordt geleverd door het bedrijf ChatLingual, Inc., 1801 Wewatta Street, Floor 11, Denver, CO, USA 80202 (hierna te noemen "ChatLingual"). Een overeenkomstige gegevensbeschermingsovereenkomst met ChatLingual is van kracht. Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden in het privacybeleid van iAdvize op: https://www.chatlingual.com/privacy-statement/

De volgende gegevenscategorieën kunnen worden verwerkt:

 • Productaffiliatie
 • Hoofdgegevens (bijv. voornaam, achternaam)
 • Adresgegevens (bijv. straat, postcode)
 • Contactgegevens (bijv. telefoonnummer, e-mailadres)
 • Inhoud van bericht

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden versleuteld via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. De gebruikte beveiligingsprocedure (SSL - Secure Sockets Layer) voldoet aan de huidige meest geavanceerde technologie. We gebruiken hiervoor encryptie met een 256-bits sleutel. SSL-encryptie (herkenbaar aan https:// in de adresregel van de browser en een slotsymbool in de statusbalk onderaan de browser) is een protocol voor het versleutelen van gegevens tijdens de overdracht van de webserver naar de browser. Tijdens de overdracht worden persoonsgegevens versleuteld tussen de computer van de gebruiker en onze SSL-server met behulp van het SSL-protocol.

4.2 RECHTSGRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING

De rechtsgrondslag komt voort uit artikel 6, paragraaf 1, lid b): de hierboven beschreven verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om aan uw verzoek te voldoen als onderdeel van de uitvoering van het contract om contact met ons op te nemen.

4.3 DOEL VAN GEGEVENSVERWERKING

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het verwerken en beantwoorden van vragen en opmerkingen.

4.4 DUUR VAN GEGEVENSOPSLAG

Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra het doel van de verwerking is bereikt. Er kunnen afwijkende bewaarperioden ontstaan door wettelijke vereisten.

5. PRIVACYVERKLARING - NIEUWSBRIEF, MARKETINGMAILS

5.1 BESCHRIJVING VAN GEGEVENSVERWERKING

Wij bieden u de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief om marketingmateriaal, informatie en rapporten over actuele onderwerpen en producten van ons te ontvangen. De volgende gegevenscategorieën kunnen worden verwerkt:

 • Hoofdgegevens (bijv. voornaam, achternaam)
 • Contactgegevens (bijv. telefoonnummer, e-mailadres)
 • Productinteresses
 • Tijdstempel van de verklaring in de dubbele opt-in

Bovendien hebt u de mogelijkheid om vrijwillig toestemming te geven voor profilering, zodat wij u updates kunnen sturen over diensten die wij voor u hebben ontworpen en op u hebben afgestemd, op basis van uw ervaring, interesses of voorkeuren.

5.2 RECHTSGRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING

De wettelijke basis voor het ontvangen van marketingmateriaal is de toestemming volgens artikel 6, paragraaf 1, lid a van de AVG.

De rechtsgrondslag voor de profilering van resultaten vloeit voort uit de toestemming in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, lid a van de AVG.

5.3 DOEL VAN GEGEVENSVERWERKING

Als u vrijwillig beslist om uw toestemming te geven, worden de persoonsgegevens verwerkt voor het verzenden van de nieuwsbrief en om updates te ontvangen over diensten die voor u zijn ontworpen en op u zijn afgestemd op basis van uw ervaring, interesses of voorkeuren.

5.4 DUUR VAN GEGEVENSOPSLAG

Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra het doel van de verwerking is bereikt. Er kunnen afwijkende bewaarperioden ontstaan door wettelijke vereisten. De gegevens worden verwijderd zodra u bezwaar maakt tegen het ontvangen van de nieuwsbrief. U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

6. PRIVACYVERKLARING - WEBWINKEL

6.1 BESCHRIJVING VAN GEGEVENSVERWERKING

De verwerking van persoonsgegevens is vereist om de aankoop of het aankoopproces te starten en uit te voeren. De volgende gegevenscategorieën kunnen worden verwerkt wanneer u onze webshop gebruikt:

 • Productselectie
 • Hoofdgegevens (bijv. voornaam, achternaam)
 • Adresgegevens (bijv. straat, postcode)
 • Contactgegevens (bijv. telefoonnummer, e-mailadres)

Als onderdeel van uw bestelling hebt u de mogelijkheid om gratis toestemming te geven voor het ontvangen van marketingmateriaal of nieuwsbrieven over producten of diensten. Zie voor meer informatie de verklaringen in het gedeelte "Nieuwsbrief".

Bovendien hebt u de mogelijkheid om vrijwillig toestemming te geven voor profilering, zodat wij u updates kunnen sturen over diensten die wij voor u hebben ontworpen en op u hebben afgestemd, op basis van uw ervaring, interesses of voorkeuren.

6.2 RECHTSGRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING

De rechtsgrondslag om de aankoop of het aankoopproces uit te voeren vloeit voort uit de uitvoering van een contract in overeenstemming met artikel 6 (1) (b) van de AVG.

De wettelijke basis voor het ontvangen van marketingmateriaal is de toestemming volgens artikel 6, paragraaf 1, lid a van de AVG.

De rechtsgrondslag voor de profilering van resultaten vloeit voort uit de toestemming in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, lid a van de AVG.

6.3 DOEL VAN GEGEVENSVERWERKING

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om de bestelling te verwerken en vervolgens het product te verzenden.

Als u daarnaast vrijwillig beslist om uw toestemming te geven, worden de persoonsgegevens verwerkt voor het verzenden van de nieuwsbrief en om updates te ontvangen over diensten die voor u zijn ontworpen en op u zijn afgestemd op basis van uw ervaring, interesses of voorkeuren.

U kunt ook beslissen om een gebruikersaccount aan te maken.

6.4 DUUR VAN GEGEVENSBEWARING

Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra het doel van de verwerking is bereikt. Als u uw gebruikersaccount wilt verwijderen, laat het ons dan weten via het contactformulier zodat we het kunnen verwijderen. Er kunnen afwijkende bewaarperioden ontstaan door wettelijke vereisten. Uw persoonsgegevens met betrekking tot de bestelling worden na 10 jaar verwijderd.

6.5 OPENBAARMAKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Er zijn verschillende betalingsdienstverleners beschikbaar om uw bestelling te verwerken. Als onderdeel van het betalingsproces geven we de betalingsgegevens voor uw bestelling door aan de betalingsdienstverlener die u hebt aangesteld. In sommige gevallen worden de gegevens ook verzameld door de desbetreffende betalingsdienstverleners zelf. U kunt meer informatie vinden in het privacybeleid van de betreffende betalingsdienstverlener. Voor de levering van de producten geven we uw adresgegevens door aan de desbetreffende vervoerder. U kunt meer informatie vinden in het privacybeleid van de desbetreffende vervoerder.

8. GEBRUIK VAN SPROUT SOCIAL OM PERSOONSGEGEVENS TE BEHEREN

8.1 BESCHRIJVING VAN GEGEVENSVERWERKING

We gebruiken de beheertool voor sociale media van Sprout Social voor het beheer en de verwerking van uw zorgen die ons publiekelijk en/of via privéberichten bereiken via onze socialemediakanalen (met name Facebook, Instagram en LinkedIn). Sprout Social deelt op duidelijke en effectieve wijze relevante posts en berichten met ons van al onze socialemediakanalen voor analyse en verwerking. Minimaal uw IP-adres wordt doorgegeven aan Sprout Social. Daarnaast verwerken we de gegevens die u met ons deelt via uw socialemedia-accounts, in sommige gevallen volgens uw individuele privacy-instellingen, onder andere

 • Hoofdgegevens (bijv. voornaam, achternaam)
 • contactgegevens (bijv. telefoonnummer, e-mailadres)
 • geboortedatum
 • naam op sociale media
 • aantal volgers
 • profielfoto en andere publiekelijk beschikbare foto's en/of
 • interesses en andere persoonlijke informatie.

De gegevensverwerking vindt plaats op servers van Sprout Social in de Verenigde Staten. In dit opzicht hebben we een orderverwerkingscontract afgesloten in overeenstemming met artikel 28 van de AVG met Sprout Social, die uw persoonsgegevens namens ons verwerkt, waarbij de gegevensoverdracht naar de VS als derde land is gebaseerd op de huidige standaard contractuele clausules. Daarnaast biedt Sprout Social essentiële informatie over het type en de omvang van de gegevensverwerking op https://sproutsocial.com/privacy-policy/. Hier wordt volledig naar verwezen.

8.2 RECHTSGRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING

De rechtsgrondslag komt voort uit ons gerechtvaardigd belang volgens artikel 6, paragraaf 1, lid f van de AVG.

8.3 DUUR VAN GEGEVENSBEWARING

Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra het doel van de verwerking is bereikt. Er kunnen afwijkende bewaarperioden ontstaan door wettelijke vereisten.

8.4 GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Wij bepalen de middelen en doeleinden van deze gegevensverwerking met behulp van Sprout Social in samenwerking met Sennheiser electronics GmbH & Co. KG. In dit verband verwerken wij uw persoonsgegevens samen met Sennheiser electronics GmbH & Co. KG als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van artikel 4, nr. 7, var. 2, 26 van de AVG, waarbij de persoonsgegevens door beide verantwoordelijken voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. We hebben een overeenkomst gesloten over gezamenlijke verantwoordelijkheid met Sennheiser electronics GmbH & Co. KG. In het bijzonder specificeert de overeenkomst op transparante wijze welke verwerkingsverantwoordelijke aan welke verplichting voldoet volgens de AVG, met betrekking tot het uitoefenen van de rechten van de betrokkene, en wie aan welke informatieverplichtingen onder artikel 13 en 14 van de AVG.

In detail: Als een betrokkene contact opneemt met een van de partijen om zijn rechten uit te oefenen als betrokkene in de zin van artikel 15 tot 22 van de AVG, verbindt deze partij zich ertoe deze rechten te vervullen in overeenstemming met de vereisten van de AVG.

Als een betrokkene contact opneemt met een van de partijen met een verzoek om informatie over de gegevensverwerking, verbindt deze partij zich ertoe de betrokkene kosteloos de informatie te verstrekken die vereist is volgens de artikelen 13 en 14 van de AVG op nauwkeurige, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke wijze en in gewone taal. De partijen stemmen in met de inhoud van de informatie over de gezamenlijke verwerkingsactiviteiten die beschikbaar wordt gesteld aan de betrokkenen.

De partijen verstrekken elkaar op redelijke wijze en zonder onredelijke vertraging de nodige informatie over hun activiteiten in overeenstemming met de bovenstaande voorschriften, die nodig is om te voldoen aan hun verplichtingen inzake gegevensbescherming. De partijen verbinden zich ertoe om alles in het werk te stellen om elkaar te helpen bij het vervullen van de rechten en wensen van de betrokkene, ongeacht de verantwoordelijkheid voor de respectieve betrokkene.

Als persoonsgegevens moeten worden verwijderd, stellen de partijen elkaar daarvan vooraf op de hoogte. De andere contractpartij kan om een legitieme reden bezwaar maken tegen de gegevensverwijdering, bijvoorbeeld als zij wettelijk verplicht is om de gegevens op te slaan.

De essentiële inhoud van deze overeenkomst, met betrekking tot het doel en de omvang van gegevensverwerking, gegevenscategorieën, betrokkenen en de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking, is ook afgeleid van dit gedeelte van het privacybeleid. Op verzoek geven we u graag de volledige inhoud van de overeenkomst over gezamenlijke verantwoordelijkheid.

9. GEGEVENSVERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VIA SOCIALEMEDIAPLATFORMS

9.1 BESCHRIJVING VAN GEGEVENSVERWERKING

a) Gebruik van bedrijfswebsites

We onderhouden openbaar toegankelijke profielen op verschillende sociale netwerken. Als beheerder van de online aanwezigheid van het bedrijf op socialemediaplatforms, in de vorm van een socialemedia-fanpagina of een vergelijkbaar ontwerp ("online aanwezigheid van het bedrijf"), kunnen we alleen de informatie bekijken die is opgeslagen in uw openbare profiel en alleen als u een dergelijk profiel hebt en daarmee bent ingelogd wanneer u onze bedrijfswebsite bezoekt. Daarnaast kunnen we de informatie zien die u actief met ons deelt via privéberichten en andere directe communicatiekanalen. Dit omvat, afhankelijk van uw persoonlijke privacy-instellingen, onder andere:

 • Hoofdgegevens (bijv. voornaam, achternaam)
 • contactgegevens (bijv. telefoonnummer, e-mailadres)
 • geboortedatum
 • naam op sociale media
 • aantal volgers
 • profielfoto en andere publiekelijk beschikbare foto's en/of
 • interesses en andere persoonlijke informatie.

Wanneer u onze profielen bezoekt, worden uw persoonsgegevens niet alleen door ons verzameld, gebruikt en opgeslagen, maar ook door de beheerders van het betreffende socialemediaplatform. Dit gebeurt ook als u zelf geen profiel hebt op het betreffende socialemediaplatform. De afzonderlijke gegevensverwerkingen en de omvang ervan verschillen afhankelijk van de beheerder van het betreffende socialemediaplatform en zijn niet noodzakelijkerwijs inzichtelijk voor ons. De socialemediaplatforms geven niet definitief en duidelijk aan hoe zij de gegevens van het bezoek voor hun eigen doeleinden gebruiken, in hoeverre activiteiten op de betreffende pagina's aan individuele gebruikers worden gekoppeld, hoelang de socialemediaplatforms persoonsgegevens opslaan en of gegevens van een bezoek van derden worden gebruikt. Deze informatie is dan ook niet bij ons bekend.

Daarnaast worden anonieme gebruiksstatistieken aan ons beschikbaar gesteld door de socialemediaplatforms die we gebruiken om de gebruikerservaring bij het bezoeken van onze bedrijfswebsite te verbeteren. Voor meer informatie over het verzamelen en opslaan van uw persoonsgegevens en het type, de omvang en het doel van het gebruik ervan door de beheerder van het desbetreffende socialemediaplatform, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de desbetreffende beheerder. Hier wordt uitgebreid naar verwezen:

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
 • YouTube
 • Twitter
 • TikTok
 • Reddit

We willen u erop wijzen dat u de socialemediaplatforms en de bijbehorende functies op eigen risico gebruikt. Dit geldt met name voor het gebruik van interactieve functies (zoals opmerkingen plaatsen, delen, beoordelen).

b) Contact via sociale media

U kunt onze profielen op socialemediaplatforms gebruiken om contact met ons op te nemen (bijvoorbeeld door uw eigen berichten te plaatsen, te reageren op een van onze berichten of door ons privéberichten te sturen). De persoonsgegevens die u ons verstrekt (zie hierboven) worden door ons uitsluitend verwerkt om contact met u op te kunnen nemen.

9.2 RECHTSGRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING

De rechtsgrondslag met betrekking tot onze gegevensverwerking vloeit voort uit onze noodzaak tot ons gerechtvaardigd belang volgens artikel 6, paragraaf 1, lid f van de AVG (gebruik van bedrijfswebsites) of om uw verzoek uit te voeren als onderdeel van de uitvoering van het contract om contact met ons op te nemen in overeenstemming met artikel 6 (1) b) van de AVG (contact via socialemediaplatforms)

9.3 DUUR VAN GEGEVENSBEWARING

Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra het doel van de verwerking is bereikt. Er kunnen afwijkende bewaarperioden ontstaan door wettelijke vereisten.

9.4 GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Wij bepalen de middelen en doeleinden van deze gegevensverwerking via onze socialemediakanalen samen met Sennheiser electronics GmbH & Co. KG. In dit opzicht verwerken we uw persoonsgegevens samen met Sennheiser electronics GmbH & Co. KG als gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking in de zin van artikel 4, nr. 7, var. 2, 26 van de AVG, waarbij de persoonsgegevens door beide verantwoordelijken voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Er worden geen anonieme gebruiksstatistieken geleverd aan Sennheiser electronics GmbH & Co. KG. We hebben een overeenkomst gesloten over gezamenlijke verantwoordelijkheid met Sennheiser electronics GmbH & Co. KG. In het bijzonder specificeert de overeenkomst op transparante wijze welke verwerkingsverantwoordelijke aan welke verplichting onder de AVG voldoet, in het bijzonder met betrekking tot het uitoefenen van de rechten van de betrokkene, en wie aan welke informatieverplichtingen voldoet onder artikel 13 en 14 van de AVG.

In detail: Als een betrokkene contact opneemt met een van de partijen om zijn rechten uit te oefenen als betrokkene in de zin van artikel 15 tot 22 van de AVG, verbindt deze partij zich ertoe deze rechten te vervullen in overeenstemming met de vereisten van de AVG.

Als een betrokkene contact opneemt met een van de partijen met een verzoek om informatie over de gegevensverwerking, verbindt deze partij zich ertoe de betrokkene kosteloos de informatie te verstrekken die vereist is volgens de artikelen 13 en 14 van de AVG op nauwkeurige, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke wijze en in gewone taal. De partijen stemmen in met de inhoud van de informatie over de gezamenlijke verwerkingsactiviteiten die beschikbaar wordt gesteld aan de betrokkenen.

De partijen verstrekken elkaar op redelijke wijze en zonder onredelijke vertraging de nodige informatie over hun activiteiten in overeenstemming met de bovenstaande voorschriften, die nodig is om te voldoen aan hun verplichtingen inzake gegevensbescherming. De partijen verbinden zich ertoe om alles in het werk te stellen om elkaar te helpen bij het vervullen van de rechten en wensen van de betrokkene, ongeacht de verantwoordelijkheid voor de respectieve betrokkene.

Als persoonsgegevens moeten worden verwijderd, stellen de partijen elkaar daarvan vooraf op de hoogte. De andere contractpartij kan om een legitieme reden bezwaar maken tegen de gegevensverwijdering, bijvoorbeeld als zij wettelijk verplicht is om de gegevens op te slaan.

De essentiële inhoud van deze overeenkomst, met name met betrekking tot het doel en de omvang van gegevensverwerking, gegevenscategorieën, betrokkenen en de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking, is ook afgeleid van dit gedeelte van het privacybeleid. Op verzoek geven we u graag de volledige inhoud van de overeenkomst over gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Als wij een bedrijfswebsite aanbieden, verwerken wij uw persoonsgegevens bovendien samen met de beheerder van het betreffende socialemediaplatform als gezamenlijke verantwoordelijken in de zin van artikel 4, nr. 7, var. 2, 26 van de AVG. Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen het hierboven beschreven kader. We hebben geen toegang tot de gebruiksgegevens die het desbetreffende socialemediaplatform verzamelt om deze statistieken op te stellen. Hiervoor hebben we een overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid gesloten met de beheerders van het betreffende socialemediaplatform, waarvan we de uitgebreide inhoud op verzoek graag aan u ter beschikking stellen.

10. SWEEPSTAKES

10.1 BESCHRIJVING VAN GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor deelname aan wedstrijden op onze website. De volgende gegevenscategorieën kunnen worden verwerkt:

 • Hoofdgegevens (bijv. voornaam, achternaam)
 • Adresgegevens (bijv. straat, postcode)
 • Contactgegevens (bijv. telefoonnummer, e-mailadres)
 • Individuele details van de desbetreffende wedstrijd

10.2 RECHTSGRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING

De rechtsgrondslag vloeit voort uit uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) van de AVG.

10.3 DOEL VAN GEGEVENSVERWERKING

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het selecteren van de winnaars, contact met hen op te nemen en te communiceren, en indien nodig voor het verzenden van prijzen.

10.4 DUUR VAN GEGEVENSBEWARING

Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra het doel van de verwerking is bereikt. Er kunnen afwijkende bewaarperioden ontstaan door wettelijke vereisten. In principe worden de gegevens na afloop van de wedstrijd verwijderd. Uw persoonsgegevens worden waarschijnlijk uiterlijk 10 jaar na afloop van de wedstrijden verwijderd.

11. RECHTEN VAN BETROKKENEN EN HET RECHT OP BEROEP BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Als betrokkene heeft u de volgende rechten tegenover Sonova als verwerkingsverantwoordelijke:

 • Recht van inzage van de betrokkene - het recht om te weten welke gegevens worden verwerkt en op welke manier
 • Recht op rectificatie - Het recht om te vragen dat onjuiste en verouderde persoonsgegevens worden gewijzigd
 • Recht op gegevenswissing - Het recht om persoonsgegevens te laten wissen
 • Recht op beperking van de verwerking - Het recht om de verwerking van gegevens te beperken
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens - Het recht om persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen van het ene systeem naar het andere (in machineleesbare vorm)
 • Recht van bezwaar - Het recht om gegeven toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens
 • Recht om een klacht in te dienen - U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor Sonova.

De contactgegevens zijn:

De staatsfunctionaris voor de gegevensbescherming in Nedersaksen
Prinzenstrasse 5, 30159 Hanover
Telefoon: + 49 (0) 511 120 4500
E-mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de

12. WIJZIGINGEN

Aangezien de website van Sonova kan worden gewijzigd, kan het in individuele gevallen nodig zijn om het privacybeleid bij te werken. Sonova behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. De huidige versie van het privacybeleid en de informatie kan worden geraadpleegd op de website van Sonova Consumer Hearing GmbH: https://www.sennheiser-hearing.com/privacy.