Privacyverklaring voor klanten

Privacyverklaring voor klanten

Sonova Consumer Hearing GmbH - Privacyverklaring voor klanten

A. ALGEMENE INFORMATIE

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Sonova Consumer Hearing GmbH (hierna "Sonova" genoemd) als verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van haar klanten verwerkt.

Sonova is onderworpen aan de bepalingen van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Duitse federale gegevensbeschermingswet (BDSG), de Duitse Telemediawet (TMG) en de Duitse Telecommunicatie-Telemedia-gegevensbeschermingwet (TTDSG) en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming worden nageleefd.

B. VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Het bedrijf kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Identiteitsgegevens: achternaam, voornaam, nationaliteit en geboortedatum
 • Contactgegevens: postadres, privé telefoonnummer, privé e-mailadres
 • Belastingidentificatienummer en verzekeringsmaatschappij
 • Financiële gegevens: betaalmethode, financiële instelling, IBAN
 • Gegevens met betrekking tot de geleverde dienst
 • Gegevens met betrekking tot de feedback die de klant geeft op onze producten en diensten: opmerkingen en notities

C. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De volgende rechtsgrondslagen vormen de basis waarop het bedrijf zich baseert om de verwerking van persoonsgegevens uit te voeren. Andere rechtsgrondslagen kunnen worden gebruikt afhankelijk van waar de betrokkene woonachtig is en de relevante toepasselijke wetgeving.

C.1 VERWERKING OP BASIS VAN TOESTEMMING

De verwerking van persoonsgegevens kan deels gebaseerd zijn op uw vrije toestemming als betrokkene. De verwerking van persoonsgegevens voor dit doel kan het volgende omvatten:

Profilering om updates over diensten te ontvangen die op jouw ervaring, interesses en voorkeuren zijn afgestemd.

C.2 VERWERKING OP BASIS VAN EEN CONTRACT

De verwerking van persoonsgegevens die het bedrijf uitvoert, kan ook gebaseerd zijn op de uitvoering van een overeenkomst. De verwerking van persoonsgegevens voor dit doel kan het volgende omvatten:

 • Om u te adviseren en met u te communiceren wanneer u contact met ons opneemt
 • Voldoen aan onze contractuele verplichtingen tegenover de betrokkenen
 • Verlenen van aftersalesservice na aankoop van een product door een klant
 • Schadebeheer

C.3 VERWERKING OP BASIS VAN GERECHTVAARDIGD BELANG

Het bedrijf kan ook persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen, in het bijzonder om onze producten en diensten, klantervaring en interne processen te verbeteren. De verwerking van persoonsgegevens voor dit doel kan het volgende omvatten:

 • Marketingdoeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven en informatie over producten en diensten, promotionele voorstellen die door het bedrijf worden aangeboden
 • Statistische/gebruiksanalyses uitvoeren
 • Interne administratieve functies uitvoeren
 • Frauduleuze activiteiten voorkomen en de beveiliging verbeteren
 • Evaluatie van de relevantie van onze producten en diensten

C.4 VERWERKING OP BASIS VAN ANDERE GRONDSLAGEN

Het bedrijf kan ook persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke vereisten. Verwerking op basis van wettelijke vereisten is afhankelijk van de toepasselijke wetgeving.

D. BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de bovengenoemde doeleinden. Dit betekent dat persoonsgegevens worden verwijderd zodra het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is bereikt. Het bedrijf kan persoonsgegevens echter langer bewaren indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, of indien dit noodzakelijk is om onze rechten te beschermen of uit te oefenen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Aan het einde van de bewaarperiode is het mogelijk dat het bedrijf persoonsgegevens moet archiveren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, voor een beperkte periode en met beperkte toegang.

Deze bewaartermijnen kunnen variëren afhankelijk van het land waar de betrokkenen woonachtig zijn en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

E. OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het bedrijf kan persoonsgegevens delen met de volgende derde partijen, afhankelijk van uw toestemming of een andere relevante wettelijke basis:

 • Andere bedrijven van onze groep zoals dochterondernemingen en aangesloten bedrijven
 • Vertrouwde zakelijke partners die namens ons diensten verlenen, zoals voor technische ondersteuning, voor marketingdoeleinden of voor andere soorten dienstverlening
 • Overheidsinstanties en openbare autoriteiten, voor zover dit noodzakelijk is om diensten te verlenen die zijn aangevraagd of waarvoor toestemming is verleend, om de rechten van klanten, contractanten en partners te beschermen, om onze of andermans rechten, eigendom of veiligheid te beschermen, om de veiligheid van onze diensten te handhaven of als we hiertoe verplicht zijn vanwege toepasselijke wetgeving en juridische of overheidsvoorschriften, of als een dergelijke openbaarmaking anderszins noodzakelijk is ter ondersteuning van een juridisch of strafrechtelijk onderzoek of een juridische procedure

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving implementeren we contracten met sommige derde partijen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden verwerkt op basis van onze instructies en in overeenstemming met dit beleid en andere toepasselijke vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

F. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Houd er rekening mee dat sommige van de bovengenoemde derde partijen zich buiten uw land kunnen bevinden. Daarom kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan landen die niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden als uw eigen land. In dergelijke gevallen zullen we passende maatregelen treffen, waaronder passende organisatorische, technische en juridische waarborgen, om de betreffende overdracht te regelen en om het noodzakelijke beschermingsniveau te waarborgen dat volgens de toepasselijke wetgeving.

G. PRIVACYRECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS

Volgens de toepasselijke wetgeving kunt u het recht hebben om inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan aan te vragen. Daarnaast kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking, overdracht van gegevens verzoeken en uw toestemming intrekken.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via datenschutz@sennheiser.com.

Houd er rekening mee dat de uitoefening van dergelijke rechten onderworpen is aan de beperkingen die door de toepasselijke wetgeving worden opgelegd.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving, kunt u ook een klacht indienen bij de lokale toezichthoudende autoriteit of de bevoegde regelgevende instantie. De contactgegevens zijn:

De staatsfunctionaris voor de gegevensbescherming in Nedersaksen
Prinzenstrasse 5, 30159 Hanover
Telefoon: + 49 (0) 511 120 4500
E-mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de

H. WIJZIGINGEN

Aangezien de website van Sonova kan worden gewijzigd, kan het in individuele gevallen nodig zijn om het privacybeleid bij te werken. Sonova behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. De huidige versie van het privacybeleid en de informatie kan worden geraadpleegd op de website van Sonova Consumer Hearing GmbH: https://www.sennheiser-hearing.com/privacy.

I. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen hebt over gegevensbescherming en dit privacybeleid, kunt u ook contact met ons opnemen via:

Functionaris voor gegevensbescherming van Sonova:

Sonova AG
Laubisruetistrasse 2, CH-8712 Stäfa, Zwitserland
E-mail: privacy@sonova.com