Personvernerklæring for nettsteder

Personvernerklæring for nettsteder

Sonova Consumer Hearing GmbH - Personvernerklæring for nettsteder

1. FORELØPIG BEMERKNING

Denne personvernerklæringen gjelder for Sonova Consumer Hearing GmbH (heretter kalt «Sonova»). Ulike personvernregler og tekster kan gjelde på tredjeparts servere og nettsteder. I denne forbindelse. Vær oppmerksom på at det også kan være merket tredjepartsinnhold på nettsidene våre som Sonova ikke er ansvarlig for når det gjelder databeskyttelse og ytterligere databeskyttelsesinformasjon fra den respektive leverandøren det gjelder.

Sonova tar beskyttelse av personopplysninger svært alvorlig. Av denne grunn ønsker vi å informere brukerne av nettstedet vårt hvilke data som lagres og hvordan disse dataene brukes. Databeskyttelsesforskriftene forplikter oss til å håndtere brukerdata riktig og hensiktsmessig. Vi vil ikke bruke dataene dine til andre formål enn de som er oppgitt.

Sonova er underlagt bestemmelsene i European General Data Protection Regulation (GDPR), den tyske føderale databeskyttelsesloven (BDSG), den tyske telemedialoven (TMG) og den tyske Telecommunications Telemedia Data Protection Act (TTDSG) og har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at forskriftene om databeskyttelse overholdes.

2. BEHANDLINGSANSVARLIG

Sonova Consumer Hearing GmbH
Am Labor 1, DE-30900 Wedemark, Tyskland
Tlf.: +49 (0) 5130 9490 000
Faks: +49 (0) 5130 600 1300

Ytterligere detaljer finner du i avtrykket.

3. PERSONVERNOMBUD

Hvis du har spørsmål om databeskyttelse og denne personvernerklæringen, kan du også kontakte Sonovas personvernombud:

Sonova AG
Laubisruetistrasse 2, CH-8712 Stäfa, Schweiz
E-post: privacy@sonova.com

4. PERSONVERNERKLÆRING - KONTAKT, KOMMENTARFUNKSJON, CHAT, E-POST

4.1 BESKRIVELSE AV DATABEHANDLINGEN

Når du bruker kontaktskjemaet eller kontakter oss via e-post, behandles personopplysninger. Dataene som legges inn overføres til Sonova. Ved å bruke kommentarfunksjonen vises innleggene med det angitte navnet på nettstedet.

Vi tilbyr også en chat-funksjon for overføring av meldinger. Vi bruker "ChatLingual"-programvaren til dette, som leveres av selskapet ChatLingual, Inc., 1801 Wewatta Street, Floor 11, Denver, CO, USA 80202 (heretter kalt "ChatLingual"). En tilsvarende databeskyttelseskontrakt med ChatLingual er på plass. Ytterligere informasjon om databeskyttelse finner du i iAdvizes personvernerklæring på: https://www.chatlingual.com/privacy-statement/

Følgende kategorier av data kan behandles:

 • Produkttilknytning
 • Hovedopplysninger (f.eks. fornavn, etternavn)
 • Adresseopplysninger (f.eks. gate, postnummer)
 • Kontaktopplysninger (f.eks. telefonnummer, e-postadresse)
 • Innhold i meldinger

Personopplysninger som du gir oss, overføres til oss i kryptert form via en sikker tilkobling. Sikkerhetsprosedyren som brukes (SSL - Secure Sockets Layer) tilsvarer den vanlige toppmoderne løsningen. Vi bruker kryptering med en 256-biters nøkkel for dette. SSL-kryptering (gjenkjennelig av https:// i adresselinjen i nettleseren og et låsesymbol i statuslinjen nederst i nettleseren) er en protokoll for kryptering av data under overføring fra webserveren til nettleseren. Under overføring krypteres personopplysninger mellom brukerens datamaskin og vår SSL-server ved hjelp av SSL-protokollen.

4.2 JURIDISK GRUNNLAG FOR DATABEHANDLING

Det rettslige grunnlaget følger av art. 6 paragraf 1, bokstav b): behandlingen av personopplysninger beskrevet ovenfor er nødvendig for å utføre forespørselen din som en del av utførelsen av kontrakten om å ta kontakt med oss.

4.3 FORMÅL MED DATABEHANDLING

Personopplysningene behandles utelukkende med det formål å behandle og svare på kontakter.

4.4 DATALAGRINGENS VARIGHET

Dine personopplysninger vil bli slettet så snart formålet som kreves for behandling er oppfylt. Ulike oppbevaringsperioder kan oppstå på grunn av juridiske krav.

5. PERSONVERNERKLÆRING - NYHETSBREV, MARKEDSFØRINGS-E-POST

5.1 BESKRIVELSE AV BEHANDLINGEN

Vi tilbyr deg muligheten til å melde deg på vårt nyhetsbrev for å motta markedsføringsmateriale, informasjon og rapporter om aktuelle emner og produkter fra oss. Følgende kategorier av data kan behandles:

 • Hovedopplysninger (f.eks. fornavn, etternavn)
 • Kontaktopplysninger (f.eks. telefonnummer, e-postadresse)
 • Produktinteresser
 • Tidsstempel for erklæringen i dobbelt samtykke

Videre har du muligheten til å gi ditt gratis samtykke til profilering, noe som vil gjøre det mulig for oss å sende deg oppdateringer om tjenester designet og skreddersydd av oss for deg, basert på din erfaring, dine interesser eller preferanser.

5.2 JURIDISK GRUNNLAG FOR DATABEHANDLING

Det rettslige grunnlaget for å motta markedsføringsmateriale følger av samtykket i henhold til art. 6 paragraf 1 bokstav a i GDPR.

Det rettslige grunnlaget for profilering følger av samtykket i henhold til art. 6 paragraf 1 bokstav a i GDPR.

5.3 FORMÅL MED DATABEHANDLING

Hvis du frivillig bestemmer deg for å gi ditt samtykke, behandles personopplysningene med det formål å sende nyhetsbrevet og motta oppdateringer om tjenester designet og skreddersydd for deg basert på din erfaring, dine interesser eller preferanser.

5.4 DATALAGRINGENS VARIGHET

Dine personopplysninger vil bli slettet så snart formålet som kreves for behandling er oppnådd. Ulike oppbevaringsperioder kan oppstå på grunn av juridiske krav. Dataene vil bli slettet så snart du motsetter deg å motta nyhetsbrevet. Du har rett til å tilbakekalle ditt samtykke med fremtidig virkning når som helst.

6. MERKNAD OM PERSONVERN - NETTBUTIKK

6.1 BESKRIVELSE AV DATABEHANDLINGEN

Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å initiere og gjennomføre kjøpet eller kjøpsprosessen. Følgende kategorier av data kan behandles når du bruker nettbutikken vår:

 • Produktvalg
 • Hovedopplysninger (f.eks. fornavn, etternavn)
 • Adresseopplysninger (f.eks. gate, postnummer)
 • Kontaktopplysninger (f.eks. telefonnummer, e-postadresse)

Som en del av bestillingen din har du muligheten til å gi ditt gratis samtykke til å motta markedsføringsmateriell eller nyhetsbrev om produkter eller tjenester. For mer informasjon, vennligst se uttalelsene i avsnittet "Nyhetsbrev".

Videre har du muligheten til å gi ditt gratis samtykke til profilering, noe som vil gjøre det mulig for oss å sende deg oppdateringer om tjenester designet og skreddersydd av oss for deg, basert på din erfaring, dine interesser eller preferanser.

6.2 JURIDISK GRUNNLAG FOR DATABEHANDLING

Det juridiske grunnlaget for å gjennomføre kjøpet eller kjøpsprosessen følger av oppfyllelsen av en kontrakt i samsvar med artikkel 6 (1) (b) i GDPR.

Det rettslige grunnlaget for å motta markedsføringsmateriale følger av samtykket i henhold til art. 6 paragraf 1 bokstav a i GDPR.

Det rettslige grunnlaget for profilering følger av samtykket i henhold til art. 6 paragraf 1 bokstav a i GDPR.

6.3 FORMÅL MED DATABEHANDLING

Personopplysningene behandles utelukkende med det formål å behandle bestillingen og deretter sende produktet.

I tillegg, hvis du frivillig bestemmer deg for å gi ditt samtykke, behandles personopplysningene med det formål å sende nyhetsbrevet og/eller for å motta oppdateringer om tjenester designet og skreddersydd for deg basert på din erfaring, interesser eller preferanser.

Du kan også bestemme deg for å sette opp en brukerkonto.

6.4 VARIGHET AV DATAOPPBEVARING

Dine personopplysninger vil bli slettet så snart formålet som kreves for behandling er oppnådd. Hvis du vil slette brukerkontoen din, vennligst gi oss beskjed ved å bruke kontaktskjemaet slik at vi kan slette den. Ulike oppbevaringsperioder kan oppstå på grunn av juridiske krav. Dine personopplysninger knyttet til bestillingen vil bli slettet etter 10 år.

6.5 UTLEVERING AV DATA TIL TREDJEPARTER

Ulike betalingstjenesteleverandører er tilgjengelige for å behandle bestillingen din. Som en del av betalingsprosessen overfører vi betalingsdataene for bestillingen din til betalingstjenesteleverandøren du har bestilt. I enkelte tilfeller samles data også inn av de respektive betalingstjenesteleverandørene. Du finner mer informasjon i personvernreglene til den respektive betalingstjenesteleverandøren. For levering av produktene overfører vi adressedataene dine til den respektive fraktleverandøren. Du finner mer informasjon i personvernerklæringen til den respektive fraktleverandøren.

8. BRUK AV SPROUT SOCIAL FOR Å ADMINISTRERE PERSONOPPLYSNINGER

8.1 BESKRIVELSE AV DATABEHANDLINGEN

Vi bruker Sprout Socials administrasjonsverktøy for sosiale medier for å administrere og behandle dine meldinger som når oss offentlig og/eller via private meldinger via våre sosiale mediekanaler (i sær Facebook, Instagram og LinkedIn). Sprout Social presenterer innlegg og meldinger som er relevante for oss fra alle sosiale mediekanaler vi bruker tydelig og effektivt for analyse og behandling. IP-adressen din overføres til Sprout Social. I tillegg behandler vi dataene du deler med oss via dine sosiale mediekontoer, i noen tilfeller i henhold til dine individuelle personverninnstillinger, blant annet

 • Hovedopplysninger (f.eks. fornavn, etternavn)
 • kontaktopplysninger (f.eks. telefonnummer, e-postadresse)
 • fødselsdatoer
 • Navn på sosiale medier
 • Antall følgere
 • profilbilde og andre offentlig tilgjengelige bilder og/eller
 • interesser og annen personlig informasjon.

Databehandling foregår på Sprout Social-servere i USA. I denne forbindelse har vi inngått en ordrebehandlingskontrakt i samsvar med art. 28 i GDPR med Sprout Social, som behandler dine personopplysninger på våre vegne, der dataoverføringen til USA som tredjeland er basert på gjeldende standard kontraktsklausuler. I tillegg gir Sprout Social viktig informasjon om typen og omfanget av databehandling hos https://sproutsocial.com/privacy-policy/. Dette er fullstendig referert.

8.2 RETTSLIG GRUNNLAG FOR DATABEHANDLING

Det juridiske grunnlaget er et resultat av vår legitime interesse i henhold til art. 6 § 6 § 1. bokstav f i GDPR.

8.3 VARIGHET AV DATAOPPBEVARING

Dine personopplysninger vil bli slettet så snart formålet som kreves for behandling er oppnådd. Ulike oppbevaringsperioder kan oppstå på grunn av juridiske krav.

8.4 FELLES BEHANDLINGSANSVAR

Vi bestemmer midlene og formålene med denne databehandlingen ved hjelp av Sprout Social sammen med Sennheiser electronics GmbH &; Co. KG. I denne forbindelse behandler vi dine personopplysninger sammen med Sennheiser electronics GmbH &; Co. KG som felles behandlingsansvarlige i betydningen av art. 4 Nr. 7 Var. 2, 26 i GDPR, der personopplysningene behandles av begge ansvarlige med samme formål. Vi har inngått en avtale om felles ansvar med Sennheiser electronics GmbH &; Co. KG. Spesielt spesifiserer avtalen i en gjennomsiktig form hvilken kontrollør som oppfyller hvilken forpliktelse i henhold til GDPR, med hensyn til å utøve rettighetene til den registrerte, og hvem som oppfyller hvilke informasjonsforpliktelser i henhold til art. 13 og 14 GDPR.

I detalj: Hvis en registrert kontakter en av partene for å hevde sine rettigheter som registrert i henhold til art. 15 til 22 GDPR, forplikter denne parten seg til å oppfylle disse rettighetene i samsvar med kravene i GDPR.

Hvis en registrert kontakter en av partene med en forespørsel om informasjon om databehandlingen, forplikter denne parten seg til å gi den registrerte informasjonen som kreves i henhold til artikkel 13 og 14 GDPR gratis på en presis, gjennomsiktig, forståelig og enkel måte tilgjengelig form på vanlig språk, helt kostnadsfritt. Partene blir enige om innholdet i informasjonen om de felles behandlingsaktivitetene som skal gjøres tilgjengelig for de registrerte.

Partene skal gi hverandre nødvendig informasjon om sine aktiviteter i samsvar med ovennevnte forskrifter, som er nødvendig for å oppfylle sine databeskyttelsesforpliktelser, på en rimelig måte og uten urimelig forsinkelse. Partene forplikter seg til å gjøre sitt beste for å hjelpe hverandre med å oppfylle den registrertes rettigheter og ønsker, uavhengig av ansvaret for den respektive berørte personen.

Dersom personopplysninger skal slettes, skal partene informere hverandre på forhånd. Den andre kontraherende parten kan motsette seg slettingen av en legitim grunn, for eksempel hvis de er juridisk forpliktet til å lagre dataene.

Det vesentlige innholdet i denne avtalen, angående formålet med og omfanget av databehandling, datakategorier, datasubjekter og det juridiske grunnlaget for databehandling, er også avledet fra denne delen av personvernreglene. Vi gir deg gjerne fullt innhold i avtalen om solidarisk ansvar på forespørsel.

9. DATABEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER VED BRUK AV SOSIALE MEDIEPLATTFORMER

9.1 BESKRIVELSE AV DATABEHANDLINGEN

a) Bruk av bedriftens nettsider

Vi opprettholder offentlig tilgjengelige profiler på ulike sosiale nettverk. Som operatør av et selskaps tilstedeværelse på de sosiale medieplattformene, i form av en fanside for sosiale medier eller et tilsvarende design ("bedriftstilstedeværelse"), kan vi bare se informasjonen som er lagret i din offentlige profil, og bare hvis du har en slik profil og er logget inn på den mens du går inn på selskapets nettside. I tillegg kan vi se informasjonen du aktivt deler med oss via private meldinger og andre direkte kommunikasjonskanaler. Dette inkluderer, avhengig av dine individuelle personverninnstillinger, blant andre

 • Hovedopplysninger (f.eks. fornavn, etternavn)
 • kontaktopplysninger (f.eks. telefonnummer, e-postadresse)
 • fødselsdatoer
 • Navn på sosiale medier
 • Antall følgere
 • profilbilde og andre offentlig tilgjengelige bilder og/eller
 • interesser og annen personlig informasjon.

Når du besøker profilene våre, blir personopplysningene dine ikke bare samlet inn, brukt og lagret av oss, men også av operatørene av den respektive sosiale medieplattformen. Dette skjer også hvis du ikke har en profil på den respektive sosiale medieplattformen selv. De enkelte databehandlingsoperasjonene og deres omfang varierer avhengig av operatøren av den respektive sosiale medieplattformen og er ikke nødvendigvis forståelige for oss. Hvordan de sosiale medieplattformene bruker dataene fra besøket til egne formål, i hvilken grad aktiviteter på de respektive sidene er tildelt individuelle brukere, hvor lenge de sosiale medieplattformene lagrer personopplysninger og om data fra en besøkende tredjepart ikke er navngitt endelig og tydelig av de sosiale medieplattformene og ikke er kjent for oss.

I tillegg blir anonym bruksstatistikk gjort tilgjengelig for oss av de sosiale medieplattformene, som vi bruker til å forbedre brukeropplevelsen når du besøker selskapets nettsted. For detaljer om innsamling og lagring av dine personopplysninger og typen, omfanget og formålet med bruken av dem av operatøren av den respektive sosiale medieplattformen, vennligst se personvernreglene til den respektive operatøren. Dette er omfattende henvist til:

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
 • YouTube
 • Twitter
 • TikTok
 • Reddit

Vi vil påpeke at du bruker de sosiale medieplattformene og tilknyttede funksjoner på egen risiko. Dette gjelder spesielt bruken av de interaktive funksjonene (f.eks. kommentere, dele, rangere).

b) Kontakt via sosiale medier

Du kan bruke profilene våre på sosiale medieplattformer til å kontakte oss (f.eks. ved å opprette dine egne innlegg, svare på et av innleggene våre eller sende oss en privat melding). Personopplysningene du gir oss (se ovenfor) vil bli behandlet av oss utelukkende med det formål å kunne kontakte deg.

9.2 JURIDISK GRUNNLAG FOR DATABEHANDLING

Det juridiske grunnlaget i forhold til vår databehandling er et resultat av vår nødvendighet for vår legitime interesse i henhold til art. 6 § 6 § 1 bokstav f i GDPR (Bruk av bedriftens nettsteder) eller for å utføre forespørselen din som en del av utførelsen av kontrakten om å ta kontakt med oss i samsvar med Art. 6 (1) b) i GDPR (kontakt via sosiale medieplattformer)

9.3 VARIGHET AV DATAOPPBEVARING

Dine personopplysninger vil bli slettet så snart formålet som kreves for behandling er oppnådd. Ulike oppbevaringsperioder kan oppstå på grunn av juridiske krav.

9.4 FELLES BEHANDLINGSANSVAR

Vi bestemmer midlene og formålene med denne databehandlingen gjennom våre sosiale mediekanaler sammen med Sennheiser electronic GmbH &; Co. KG. I denne forbindelse behandler vi dine personopplysninger sammen med Sennheiser electronic GmbH &; Co. KG som felles behandlingsansvarlige i betydningen av art. 4 Nr. 7 Var. 2, 26 i GDPR, der personopplysningene behandles av begge ansvarlige med samme formål. Ingen anonym bruksstatistikk leveres til Sennheiser electronic GmbH &; Co. KG. Vi har inngått en avtale om felles ansvar med Sennheiser electronic GmbH &; Co. KG. Spesielt spesifiserer avtalen i en gjennomsiktig form hvilken behandlingsansvarlig som oppfyller hvilken forpliktelse i henhold til GDPR, særlig med hensyn til å utøve rettighetene til den registrerte, og hvem som oppfyller hvilke informasjonsforpliktelser i henhold til art. 13 og 14 GDPR.

I detalj: Hvis en registrert kontakter en av partene for å hevde sine rettigheter som registrert i henhold til art. 15 til 22 GDPR, forplikter denne parten seg til å oppfylle disse rettighetene i samsvar med kravene i GDPR.

Hvis en registrert kontakter en av partene med en forespørsel om informasjon om databehandlingen, forplikter denne parten seg til å gi den registrerte informasjonen som kreves i henhold til artikkel 13 og 14 GDPR gratis på en presis, gjennomsiktig, forståelig og enkel måte tilgjengelig form på vanlig språk, helt kostnadsfritt. Partene blir enige om innholdet i informasjonen om de felles behandlingsaktivitetene som skal gjøres tilgjengelig for de registrerte.

Partene vil gi hverandre nødvendig informasjon om sine aktiviteter i henhold til ovennevnte forskrifter, som er nødvendige for å oppfylle deres databeskyttelsesforpliktelser, på en rimelig måte og uten urimelig forsinkelse. Partene forplikter seg til å gjøre sitt beste for å hjelpe hverandre med å oppfylle rettighetene og ønskene til den registrerte, uavhengig av ansvaret for den respektive registrerte.

Dersom personopplysninger skal slettes, skal partene informere hverandre på forhånd. Den andre kontraherende parten kan motsette seg slettingen av en legitim grunn, for eksempel hvis de er juridisk forpliktet til å lagre dataene.

Det vesentlige innholdet i denne avtalen, spesielt med hensyn til formålet med og omfanget av databehandlingen, datakategorier, den registrerte og det juridiske grunnlaget for databehandling, er også avledet fra denne delen av personvernreglene. Vi gir deg gjerne fullt innhold i avtalen om solidarisk ansvar på forespørsel.

I tillegg, hvis vi tilbyr et selskaps nettsted, behandler vi dine personopplysninger med operatøren av den respektive sosiale medieplattformen som felles kontrollører i betydningen av art. 4 Nr. 7 Var. 2, 26 i GDPR. Vi behandler personopplysningene dine innenfor det omfanget som er angitt ovenfor. Vi har ikke tilgang til bruksdataene som den respektive sosiale medieplattformen samler inn for å lage denne statistikken. For dette formålet har vi inngått en avtale om felles ansvar med operatørene av den respektive sosiale medieplattformen, hvis innhold vi gjerne gjør omfattende tilgjengelig for deg på forespørsel.

10. KONKURRANSER

10.1 BESKRIVELSE AV BEHANDLINGEN

Dine personopplysninger vil bli behandlet for deltakelse i konkurranser på vår nettside. Følgende kategorier av data kan behandles:

 • Hovedopplysninger (f.eks. fornavn, etternavn)
 • Adresseopplysninger (f.eks. gate, postnummer)
 • Kontaktopplysninger (f.eks. telefonnummer, e-postadresse)
 • Individuelle detaljer om den respektive konkurransen

10.2 JURIDISK GRUNNLAG FOR DATABEHANDLING

Det juridiske grunnlaget følger av ditt samtykke i samsvar med artikkel 6 (1) (a) i GDPR.

10.3 FORMÅL MED DATABEHANDLING

Personopplysningene vil bli behandlet utelukkende med det formål å velge vinnere, etablere kontakt og kommunikasjon og, om nødvendig, for å sende premier.

10.4 VARIGHET AV DATAOPPBEVARING

Dine personopplysninger vil bli slettet så snart formålet som kreves for behandling er oppnådd. Ulike oppbevaringsperioder kan oppstå på grunn av juridiske krav. I prinsippet skjer slettingen etter konkurransens slutt. Dine personopplysninger vil sannsynligvis bli slettet senest 10 år etter at konkurransene er avsluttet.

11. DEN REGISTRERTES RETTIGHETER OG RETT TIL Å KLAGE TIL EN TILSYNSMYNDIGHET

Som registrert har du følgende rettigheter overfor Sonova som behandlingsansvarlig:

 • Rett til tilgang - Retten til å vite hvilke data som behandles og hvordan
 • Rett til korrigering – Retten til å be om at unøyaktige og utdaterte personopplysninger endres
 • Rett til sletting – Retten til å få personopplysninger slettet
 • Rett til begrensning av behandling - Retten til å begrense behandling av data
 • Rett til dataportabilitet – Retten til å overføre personopplysninger direkte fra ett system til et annet (i maskinlesbar form)
 • Rett til å protestere - Retten til å trekke tilbake samtykke gitt eller å protestere mot behandlingen av personopplysninger
 • Rett til å klage – Du kan klage til tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for Sonova.

Kontaktinformasjonen er:

Statens kommissær for databeskyttelse Niedersachsen
Prinzenstrasse 5, 30159 Hanover
Telefon + 49 (0) 511 120 4500
E-post: poststelle@lfd.niedersachsen.de

12. ENDRINGER

Siden Sonovas nettsted kan gjennomgå endringer, kan det i enkelte tilfeller være nødvendig å oppdatere personvernerklæringen. Sonova forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst. Den gjeldende versjonen av personvernerklæringen og informasjonen er tilgjengelig på Sonova Consumer Hearing GmbHs nettside på https://www.sennheiser-hearing.com/privacy.