Personvernerklæring for kunder

Personvernerklæring for kunder

Sonova Consumer Hearing GmbH - Personvernerklæring for kunder

EN. GENERELL INFORMASJON

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Sonova Consumer Hearing GmbH (heretter kalt «Sonova»), som fungerer som datakontrollør, behandler personopplysningene til kundene sine.

Sonova er underlagt bestemmelsene i European General Data Protection Regulation (GDPR), den tyske føderale databeskyttelsesloven (BDSG), den tyske telemedialoven (TMG) og den tyske Telecommunications Telemedia Data Protection Act (TTDSG) og har tatt egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at forskriftene om databeskyttelse overholdes.

B. PERSONOPPLYSNINGER SOM SAMLES INN

Selskapet kan behandle følgende personopplysninger:

 • Identitetsopplysninger: Etternavn, fornavn, nasjonalitet og fødselsdato
 • Kontaktinformasjonsdata: Postadresse, privat telefonnummer, privat e-postadresse
 • Personnummer og forsikringsselskap
 • Finansielle data: Betalingsmiddel, finansinstitusjon, IBAN
 • Data knyttet til tjenesten som tilbys
 • Data knyttet til tilbakemeldinger kunden gir på våre produkter og tjenester: Kommentarer og notater

C. FORMÅL MED BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Følgende rettslige grunnlag utgjør grunnlaget som selskapet baserer seg på for å utføre behandlingen av personopplysninger. Andre juridiske grunnlag kan brukes, avhengig av hvor den registrerte bor og relevant gjeldende lov.

C.1 BEHANDLING BASERT PÅ SAMTYKKE

Noe behandling av personopplysninger kan være basert på ditt frie samtykke fra de registrerte. Behandlingen av personopplysninger for dette formålet kan innebære:

Mottak av personlige oppdateringer om tjenester designet og skreddersydd for deg basert på din erfaring, interesser eller preferanser.

C.2 BEHANDLING BASERT PÅ EN KONTRAKT

Behandlingen av personopplysninger som selskapet utfører kan også være basert på utførelsen av en kontrakt. Behandlingen av personopplysninger for dette formålet kan innebære:

 • For å gi råd og samhandle med deg når du kontakter oss
 • Oppfyllelse av våre kontraktsmessige forpliktelser overfor registrerte
 • Levering av ettersalgsservice etter kjøp av et produkt av en kunde
 • Håndtering av krav

C.3 BEHANDLING BASERT PÅ LEGITIM INTERESSE

Selskapet kan også behandle personopplysninger basert på sin legitime interesse, spesielt for å forbedre våre produkter og tjenester, kundeopplevelse og interne prosesser. Behandlingen av personopplysninger for dette formålet kan innebære:

 • Markedsføringsformål som å sende nyhetsbrev og informasjon om produkter og tjenester, salgsfremmende forslag som tilbys av selskapet
 • Gjennomføring av statistisk/bruksanalyse
 • Utføre interne administrative funksjoner
 • Forhindre svindelaktivitet og forbedre sikkerheten
 • Evaluering av relevansen av våre produkter og tjenester

C.4 BEHANDLING BASERT PÅ ANDRE GRUNNLAG

Selskapet kan også behandle personopplysninger for å svare på juridiske krav. Behandling basert på juridiske krav avhenger av gjeldende lov.

D. OPPBEVARING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger vil ikke bli oppbevart lenger enn nødvendig for ovennevnte formål. Dette betyr at personopplysninger vil bli slettet så snart formålet med behandlingen av personopplysninger er oppnådd. Selskapet kan imidlertid beholde personopplysninger lenger hvis det er nødvendig for å overholde gjeldende lov, eller om nødvendig for å beskytte eller utøve våre rettigheter, i den grad det er tillatt av gjeldende databeskyttelseslov.

På slutten av oppbevaringsperioden kan selskapet også trenge å arkivere personopplysninger, for å overholde gjeldende lov, i en begrenset periode og med begrenset tilgang.

Disse oppbevaringsperiodene kan variere avhengig av landet der personen bor og i samsvar med gjeldende lov.

E. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Selskapet kan dele personopplysninger, med forbehold om ditt samtykke eller annet relevant juridisk grunnlag, med følgende tredjeparter:

 • Andre selskaper i vår gruppe, for eksempel datterselskaper og tilknyttede selskaper
 • Pålitelige forretningspartnere som leverer tjenester på våre vegne, for eksempel for teknisk støtte, for markedsføringsformål eller for andre typer tjenestelevering
 • Statlige myndigheter og offentlige myndigheter, så langt dette er nødvendig for å levere tjenester som er forespurt eller autorisert, for å beskytte kunder, entreprenører og partneres rettigheter, eller våre eller andres rettigheter, eiendom eller sikkerhet, for å opprettholde sikkerheten til våre tjenester eller hvis vi er pålagt å gjøre det på grunn av gjeldende lov, domstol eller andre statlige forskrifter, eller hvis slik avsløring ellers er nødvendig til støtte for juridisk eller kriminell etterforskning eller rettssak

Avhengig av gjeldende lov implementerer vi kontrakter med enkelte tredjeparter for å sikre at personopplysninger behandles i henhold til våre instruksjoner og i samsvar med denne policyen og andre passende konfidensialitets- og sikkerhetstiltak.

F. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vær oppmerksom på at noen av de ovennevnte tredjepartene kan være lokalisert utenfor ditt land. Derfor kan dine personopplysninger overføres til land som ikke gir samme beskyttelsesnivå for personopplysninger som ditt eget land. I slike tilfeller vil vi iverksette tilstrekkelige tiltak, inkludert passende organisatoriske, tekniske og juridiske garantier, for å styre den aktuelle overføringen og for å sikre at det nødvendige beskyttelsesnivået er etablert i henhold til gjeldende lov.

G. PERSONVERNRETTIGHETER KNYTTET TIL PERSONOPPLYSNINGER

I henhold til gjeldende lov kan du ha rett til å be om tilgang, retting, sletting av dine personopplysninger eller begrensning av behandling. I tillegg kan du når som helst protestere mot behandlingen, be om dataportabilitet og trekke tilbake samtykket ditt.

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte oss på datenschutz@sennheiser.com.

Vær oppmerksom på at utøvelsen av slike rettigheter er underlagt begrensningene gitt av gjeldende lov.

I tillegg, hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger bryter gjeldende lov, kan du også sende inn en klage til den lokale tilsynsmyndigheten eller den styrende regulatoren. Kontaktinformasjonen er:

Statens kommissær for databeskyttelse Niedersachsen
Prinzenstrasse 5, 30159 Hannover
Telefon + 49 (0) 511 120 4500
E-post: poststelle@lfd.niedersachsen.de

H. ENDRINGER

Siden Sonovas nettsted kan gjennomgå endringer, kan det i enkelte tilfeller være nødvendig å oppdatere personvernerklæringen. Sonova forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst. Den gjeldende versjonen av personvernerklæringen og informasjonen er tilgjengelig på Sonova Consumer Hearing GmbHs nettside på https://www.sennheiser-hearing.com/privacy.

I. SLIK KONTAKTER DU OSS

Hvis du har spørsmål om databeskyttelse og denne personvernerklæringen, kan du også kontakte oss på:

Sonovas personvernombud:

Sonova AG
Laubisruetistrasse 2, CH-8712 Stäfa, Schweiz
E-post: privacy@sonova.com