Integritetsmeddelande för webbplatser

Integritetsmeddelande för webbplatser

Sonova Consumer Hearing GmbH – Integritetsmeddelande för webbplatser

1. INLEDANDE ANMÄRKNING

Detta integritetsmeddelande gäller Sonova Consumer Hearing GmbH (nedan kallat ”Sonova”). Olika integritetsmeddelanden kan gälla på andra tredjepartsservrar och webbplatser. I detta avseende. Observera att det även kan finnas markerat tredjepartsinnehåll på våra webbplatser som Sonova inte ansvarar för vad gäller dataskydd och ytterligare dataskyddsinformation från respektive leverantör gäller.

Sonova tar skyddet av personuppgifter på största allvar. Därför vill vi informera användarna av vår webbplats vilka uppgifter som lagras och hur dessa används. Dataskyddsbestämmelserna ålägger oss att hantera användaruppgifter korrekt och ändamålsenligt. Vi kommer inte att använda dina uppgifter för andra syften än de som anges.

Sonova omfattas av bestämmelserna i den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), den tyska federala dataskyddslagen (BDSG), den tyska telemedialagen (TMG) och den tyska lagen om dataskydd för telekommunikation och telemedia (TTDSG) och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att förordningarna om dataskydd följs.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Sonova Consumer Hearing GmbH
Am Labor 1, DE-30900 Wedemark, Germany
Tel.: +49 (0) 5130 9490 000
Fax: +49 (0) 5130 600 1300

Mer information finns i imprintet.

3. DATASKYDDSOMBUD

Om du har frågor om dataskydd och denna integritetspolicy kan du även kontakta Sonovas dataskyddsombud:

Sonova AG
Laubisruetistrasse 2, CH-8712 Stäfa, Schweiz
E-postadress: privacy@sonova.com

4. INTEGRITETSMEDDELANDE – KONTAKT, KOMMENTARFUNKTION, CHATT, E-POST

4.1 BESKRIVNING AV UPPGIFTSBEHANDLING

När du använder kontaktformuläret eller kontaktar oss via e-post behandlas dina personuppgifter. De angivna uppgifterna överförs till Sonova. Genom att använda kommentarsfunktionen visas inläggen med det specificerade namnet namn webbplatsen.

Vi tillhandahåller även en chattfunktion för överföring av meddelanden. Vi använder programvaran ”ChatLingual” för detta, som tillhandahålls av företaget ChatLingual, Inc., 1801 Wewatta Street, Floor 11, Denver, CO, USA 80202 (nedan kallat ”ChatLingual”). Ett motsvarande dataskyddsavtal med ChatLingual finns på plats. Ytterligare information om uppgiftsskydd finns i iAdvizes integritetspolicy på: https://www.chatlingual.com/privacy-statement/

Följande kategorier av uppgifter kan behandlas:

 • Produkttillhörighet
 • Stamdata (t.ex. förnamn, efternamn)
 • Adressuppgifter(t.ex. gata, postnummer)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress)
 • Meddelandeinnehåll

Personuppgifter som du förser oss med överförs till oss i krypterad form via en säker anslutning. Säkerhetproceduren som används (SSL – Secure Sockets Layer) motsvarar den vanliga tekniken. Vi använder kryptering med en 256-bitars nyckel för detta. SSL-kryptering (känns igen av https:// i webbläsarens adressrad och en låssymbol i statusfältet längst ner i webbläsaren) är ett protokoll för att kryptera data under överföring från webbservern till webbläsaren. Under överföringen krypteras personuppgifter mellan användarens dator och vår SSL-server med hjälp av SSL-protokollet.

4.2 RÄTTSLIG GRUND FÖR UPPGIFTSBEHANDLING

Den rättsliga grunden är art. 6.1 b): behandlingen av personuppgifter som beskrivs ovan är nödvändig för att utföra din begäran som en del av fullgörandet av avtalet för att ta kontakt med oss.

4.3 SYFTE MED UPPGIFTSBEHANDLING

Personuppgifterna behandlas uteslutande i syfte att behandla och besvara kontakter.

4.4 VARAKTIGHET FÖR UPPGIFTSLAGRING

Dina personuppgifter kommer att raderas så snart syftet som ligger till grund för behandlingen har uppfyllts. Olika lagringsperioder kan uppstå på grund av lagkrav.

5. INTEGRITETSMEDDELANDE – NYHETSBREV, E-POST FÖR MARKNADSFÖRING

5.1 BESKRIVNING AV UPPGIFTSBEHANDLING

Vi erbjuder dig möjligheten att registrera dig för vårt nyhetsbrev för att få marknadsföringsmaterial, information och rapporter om aktuella ämnen och produkter från oss. Följande kategorier av uppgifter kan behandlas:

 • Stamdata (t.ex. förnamn, efternamn)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress)
 • Produktintressen
 • Tidsstämpel för deklarationen i med dubbel registreringsprocess

Dessutom har du möjlighet att ge ditt frivilliga samtycke till profilering, vilket gör att vi kan skicka dig uppdateringar om tjänster som utformats och skräddarsytts av oss till dig, baserat på dina erfarenheter, intressen eller preferenser.

5.2 RÄTTSLIG GRUND FÖR UPPGIFTSBEHANDLING

Den rättsliga grunden för att ta emot marknadsföringsmaterial erhålls via samtycket enligt art. 6.1 a GDPR.

Den rättsliga grunden för kommer från samtycke enligt art. 6.1 a GDPR.

5.3 SYFTE MED UPPGIFTSBEHANDLING

Om du frivilligt bestämmer dig för att ge ditt samtycke, behandlas personuppgifterna i syfte att skicka nyhetsbrevet och för att få uppdateringar om tjänster som är utformade och skräddarsydda för dig utifrån dina erfarenheter, intressen eller preferenser.

5.4 VARAKTIGHET FÖR UPPGIFTSLAGRING

Dina personuppgifter kommer att raderas så snart syftet som ligger till grund för behandlingen har uppnåtts. Olika lagringsperioder kan uppstå på grund av lagkrav. Uppgifterna kommer att raderas så snart du motsätter dig att ta emot nyhetsbrevet. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan.

6. INTEGRITETSMEDDELANDE – WEBBUTIK

6.1 BESKRIVNING AV UPPGIFTSBEHANDLING

Behandlingen av personuppgifter krävs för att initiera och genomföra köpet eller köpprocessen. Följande kategorier av uppgifter kan komma att behandlas när du använder vår webbutik:

 • Produkturval
 • Stamdata (t.ex. förnamn, efternamn)
 • Adressuppgifter(t.ex. gata, postnummer)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress)

Som en del av din beställning har du möjlighet att ge ditt frivilliga samtycke att ta emot marknadsföringsmaterial eller nyhetsbrev om produkter eller tjänster. För mer information se uttalandena i avsnittet ”nyhetsbrev”.

Dessutom har du möjlighet att ge ditt frivilliga samtycke till profilering, vilket gör att vi kan skicka dig uppdateringar om tjänster som utformats och skräddarsytts av oss till dig, baserat på dina erfarenheter, intressen eller preferenser.

6.2 RÄTTSLIG GRUND FÖR UPPGIFTSBEHANDLING

Den rättsliga grunden för att genomföra köpet eller köpprocessen härrör från fullgörandet av ett kontrakt i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR.

Den rättsliga grunden för att ta emot marknadsföringsmaterial erhålls via samtycket enligt art. 6.1 a GDPR.

Den rättsliga grunden för kommer från samtycke enligt art. 6.1 a GDPR.

6.3 SYFTE MED UPPGIFTSBEHANDLING

Personuppgifterna behandlas uteslutande i syfte att behandla beställningen och sedan skicka produkten.

Om du frivilligt bestämmer dig för att ge ditt samtycke, behandlas personuppgifterna i syfte att skicka nyhetsbrevet och/eller för att få uppdateringar om tjänster utformade och skräddarsydda för dig baserat på dina erfarenheter, intressen eller preferenser.

Du kan också välja att skapa ett användarkonto.

6.4 VARAKTIGHET FÖR DATALAGRING

Dina personuppgifter kommer att raderas så snart syftet som ligger till grund för behandlingen har uppnåtts. Om du vill radera ditt användarkonto, ber vi dig meddela oss detta genom att använda kontaktformuläret så att vi kan radera kontot. Olika lagringsperioder kan uppstå på grund av lagkrav. Dina personuppgifter relaterade till beställningen kommer att raderas efter 10 år.

6.5 UPPGIFTSUTLÄMNING TILL TREDJE PART

Olika betaltjänstleverantörer finns tillgängliga för att behandla din beställning. Som en del av betalningsprocessen överför vi betalningsuppgifter för din beställning till den betaltjänstleverantör som du har anlitat. I vissa fall samlas uppgifter även in av respektive betaltjänstleverantör själva. Du hittar mer information i respektive betaltjänstleverantörs integritetsmeddelande. För leverans av produkterna överför vi dina adressuppgifter till respektive fraktföretag. Du hittar mer information integritetsmeddelandet för respektive fraktföretag.

8. ANVÄNDNING AV SPROUT SOCIAL FÖR ATT HANTERA PERSONUPPGIFTER

8.1 BESKRIVNING AV UPPGIFTSBEHANDLING

Vi använder Sprout Socials verktyg för hantering av sociala medier för att hantera och behandla dina ärenden som når oss offentligt och/eller via privata meddelanden via våra sociala mediekanaler (särskilt Facebook, Instagram och LinkedIn). Sprout Social presenterar inlägg och meddelanden som är relevanta för oss från alla sociala mediekanaler vi använder tydligt och effektivt för analys och behandling. Åtminstone din IP-adress överförs till Sprout Social. Dessutom behandlar vi de uppgifter som du delar med oss ​​via dina sociala mediekonton, i vissa fall enligt dina individuella integritetsinställningar, bl.a.

 • Stamdata (t.ex. förnamn, efternamn)
 • kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress)
 • födelsedatum
 • namn på sociala medier
 • antal följare
 • profilbild och andra offentligt tillgängliga bilder och/eller
 • intressen och annan personlig information.

Uppgiftsbehandling sker på Sprout Social-servrar i USA. I detta avseende har vi slutit ett orderhanteringsavtal i enlighet med art. 28 GDPR med Sprout Social, som behandlar dina personuppgifter för vår räkning, varvid uppgiftsöverföringen till USA som tredje land baseras på gällande standardavtalsklausuler. Dessutom tillhandahåller Sprout Social viktig information om typen och omfattningen av uppgiftsbehandling på https://sproutsocial.com/privacy-policy/. Detta är en fullständig hänvisning.

8.2 RÄTTSLIG GRUND FÖR UPPGIFTSBEHANDLING

Den rättsliga grunden härrör från vårt berättigade intresse enligt art. 6. 1 f GDPR.

8.3 VARAKTIGHET FÖR DATALAGRING

Dina personuppgifter kommer att raderas så snart syftet som ligger till grund för behandlingen har uppnåtts. Olika lagringsperioder kan uppstå på grund av lagkrav.

8.4 GEMENSAM KONTROLL

Vi bestämmer medlen och syftena med denna uppgiftsbehandling med hjälp av Sprout Social tillsammans med Sennheiser electronics GmbH & Co. KG. I detta avseende behandlar vi dina personuppgifter tillsammans med Sennheiser electronics GmbH & Co. KG som gemensamma personuppgiftsansvariga enligt art. 4 nr 7 Var. 2, 26 GDPR, varvid personuppgifterna behandlas av båda personer som är ansvariga för samma ändamål. Vi har slutit ett avtal om gemensamt ansvar med Sennheiser electronics GmbH & Co. KG. I synnerhet specificerar avtalet i en transparent form vilken personuppgiftsansvarig som uppfyller vilken skyldighet enligt GDPR, när det gäller att utöva den registrerades rättigheter, och vem som uppfyller vilka informationsskyldigheter enligt art. 13 och 14 GDPR.

I detalj: Om en registrerad kontaktar en av parterna för att utöva sina rättigheter som registrerad i det som avses i art. 15 till 22 GDPR åtar sig denna part att uppfylla dessa rättigheter i enlighet med kraven i GDPR.

Om en registrerad kontaktar en av parterna med en begäran om information om uppgiftsbehandlingen, åtar sig denna part att tillhandahålla den registrerade med informationen som krävs enligt artiklarna 13 och 14 i GDPR kostnadsfritt i en precis, transparent, begriplig och enkel form i klarspråk. Parterna är överens om innehållet i informationen om den gemensamma behandlingsverksamheten som kommer att göras tillgänglig för de registrerade.

Parterna ska på ett rimligt sätt och utan oskäligt dröjsmål tillhandahålla varandra nödvändig information om sin verksamhet i enlighet med ovanstående bestämmelser, som är nödvändig för att fullgöra sina skyldigheter för uppgiftsskyddet. Parterna förbinder sig att göra sitt yttersta för att hjälpa varandra att uppfylla den registrerades rättigheter och önskemål, oavsett ansvar för respektive berörda person.

Om personuppgifter ska raderas ska parterna informera varandra i förväg. Den andra avtalsparten kan invända mot raderingen av ett legitimt skäl, t.ex. om parten är juridiskt skyldig att lagra uppgifterna.

Det väsentliga innehållet i detta avtal, avseende syftet och omfattningen av uppgiftsbehandling, uppgiftskategorier, registrerade och den rättsliga grunden för uppgiftsbehandlingen, härrör också från detta avsnitt av integritetspolicyn. Vi ger dig gärna det fullständiga innehållet i avtalet om gemensamt ansvar på begäran.

9. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED SOCIALA MEDIEPLATTFORMAR

9.1 BESKRIVNING AV UPPGIFTSBEHANDLING

a) Användning av företagswebbplatser

Vi upprätthåller offentligt tillgängliga profiler på olika sociala nätverk. Som operatör av en företagsnärvaro på de sociala medieplattformarna, i form av en fansida för sociala medier eller en jämförbar design (”företagsnärvaro”), kan vi endast se informationen som lagras i din offentliga profil, och endast om du har en sådan profil och är inloggade på den medan du går in på vår företagswebbplats. Dessutom kan vi se informationen som du aktivt delar med oss ​​via privata meddelanden och andra direkta kommunikationskanaler. Detta inbegriper, beroende på dina individuella integritetsinställningar, bland annat

 • Stamdata (t.ex. förnamn, efternamn)
 • kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress)
 • födelsedatum
 • namn på sociala medier
 • antal följare
 • profilbild och andra offentligt tillgängliga bilder och/eller
 • intressen och annan personlig information.

När du besöker våra profiler samlas dina personuppgifter in, används och lagras av oss, och även av operatörerna för den respektive sociala medieplattformen. Detta händer även om du inte själv har en profil på respektive sociala medieplattform. Den individuella uppgiftsbehandlingen och deras omfattning skiljer sig åt beroende på operatören av respektive sociala medieplattform och är inte nödvändigtvis begripliga för oss. Hur de sociala medieplattformarna använder uppgifterna från besöket för sina egna syften, i vilken utsträckning aktiviteter på respektive sidor är tilldelade enskilda användare, hur länge de sociala medieplattformarna lagrar personuppgifter och om uppgifter från ett besök hos en tredje part som inte är tydligt namngiven av de sociala medieplattformarna känner vi inte till.

Dessutom görs anonym användningsstatistik tillgänglig för oss av de sociala medieplattformarna, som vi använder för att förbättra användarupplevelsen när vi besöker vår företagswebbplats. För detaljer om insamling och lagring av dina personuppgifter och typen, omfattningen och syftet med deras användning av operatören av respektive sociala medieplattform, se respektive operatörs integritetspolicy. Detta är utförligt refererat:

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
 • YouTube
 • Twitter
 • TikTok
 • Reddit

Vi vill påpeka att du använder de sociala medieplattformarna och deras funktioner på egen risk. Detta gäller särskilt användningen av de interaktiva funktionerna (t.ex. kommentera, dela, betygsätta).

b) Kontakt via sociala medier

Du kan använda våra profiler på sociala medieplattformar för att kontakta oss (t.ex. genom att skapa dina egna inlägg, svara på ett av våra inlägg eller genom att skicka ett privat meddelande till oss). De personuppgifter du lämnar till oss (se ovan) kommer att endast behandlas av oss i syfte att kunna kontakta dig.

9.2 RÄTTSLIG GRUND FÖR UPPGIFTSBEHANDLING

Den rättsliga grunden för vår uppgiftsbehandling härrör från vår nödvändighet att tillvarata vårt berättigade intresse enligt art. 6. 1 f GDPR (användning av företagswebbplatser) eller att utföra din begäran som en del av fullgörandet av avtalet att ta kontakt med oss ​​i enlighet med art. 6 (1) b) GDPR (kontakt via sociala medieplattformar)

9.3 VARAKTIGHET FÖR DATALAGRING

Dina personuppgifter kommer att raderas så snart syftet som ligger till grund för behandlingen har uppnåtts. Olika lagringsperioder kan uppstå på grund av lagkrav.

9.4 GEMENSAM KONTROLL

Vi bestämmer medlen och syften med denna uppgiftsbehandling genom våra sociala mediekanaler tillsammans med Sennheiser electronic GmbH & Co. KG. I detta avseende behandlar vi dina personuppgifter tillsammans med Sennheiser electronic GmbH & Co. KG som gemensamma registeransvariga enligt art. 4 nr 7 Var. 2, 26 GDPR, varvid personuppgifterna behandlas av båda personer som är ansvariga för samma ändamål. Ingen anonym användningsstatistik tillhandahålls till Sennheiser electronic GmbH & Co. KG . Vi har slutit ett avtal om gemensamt ansvar med Sennheiser electronic GmbH & Co. KG. I synnerhet specificerar avtalet i en transparent form vilken personuppgiftsansvarig som uppfyller vilken skyldighet enligt GDPR, särskilt när det gäller att utöva den registrerades rättigheter, och vem som uppfyller vilka informationsskyldigheter enligt art. 13 och 14 GDPR.

I detalj: Om en registrerad kontaktar en av parterna för att utöva sina rättigheter som registrerad i det som avses i art. 15 till 22 GDPR åtar sig denna part att uppfylla dessa rättigheter i enlighet med kraven i GDPR.

Om en registrerad kontaktar en av parterna med en begäran om information om uppgiftsbehandlingen, åtar sig denna part att tillhandahålla den registrerade med informationen som krävs enligt artiklarna 13 och 14 i GDPR kostnadsfritt i en precis, transparent, begriplig och enkel form i klarspråk. Parterna är överens om innehållet i informationen om den gemensamma behandlingsverksamheten som kommer att göras tillgänglig för de registrerade.

Parterna ska på ett rimligt sätt och utan oskäligt dröjsmål tillhandahålla varandra nödvändig information om sin verksamhet i enlighet med ovanstående bestämmelser, som är nödvändig för att fullgöra sina skyldigheter för uppgiftsskyddet. Parterna förbinder sig att göra sitt yttersta för att hjälpa varandra att uppfylla den registrerades rättigheter och önskemål, oavsett ansvar för respektive registrerad.

Om personuppgifter ska raderas ska parterna informera varandra i förväg. Den andra avtalsparten kan invända mot raderingen av ett legitimt skäl, t.ex. om parten är juridiskt skyldig att lagra uppgifterna.

Det väsentliga innehållet i detta avtal, i synnerhet avseende syftet och omfattningen av uppgiftsbehandling, uppgiftskategorier, registrerade och den rättsliga grunden för uppgiftsbehandlingen, härrör också från detta avsnitt av integritetspolicyn. Vi ger dig gärna det fullständiga innehållet i avtalet om gemensamt ansvar på begäran.

Om vi tillhandahåller en företagswebbplats behandlar vi dina personuppgifter med operatören av respektive sociala medieplattform som gemensamma registeransvariga i den mening som avses i art. 4 nr 7 Var. 2, 26 GDPR. Vi behandlar dina personuppgifter inom den omfattning som anges ovan. Vi har inte tillgång till användningsuppgifter som respektive sociala medieplattform samlar in för att skapa denna statistik. För detta ändamål har vi slutit ett avtal om gemensamt ansvar med operatörerna av respektive sociala medieplattform, vars innehåll vi gärna gör utförligt tillgängligt för dig på begäran.

10. UTLOTTNINGAR

10.1 BESKRIVNING AV UPPGIFTSBEHANDLING

Dina personuppgifter kommer att behandlas för deltagande i tävlingar på vår hemsida. Följande kategorier av uppgifter kan behandlas:

 • Stamdata (t.ex. förnamn, efternamn)
 • Adressuppgifter(t.ex. gata, postnummer)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress)
 • Individuella uppgifter om respektive tävling

10.2 RÄTTSLIG GRUND FÖR UPPGIFTSBEHANDLING

Den rättsliga grunden härrör från ditt samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR.

10.3 SYFTE MED UPPGIFTSBEHANDLING

Personuppgifterna kommer att behandlas uteslutande i syfte att utse vinnare, upprätta kontakt och kommunikation och, vid behov, för att skicka priser.

10.4 VARAKTIGHET FÖR DATALAGRING

Dina personuppgifter kommer att raderas så snart syftet som ligger till grund för behandlingen har uppnåtts. Olika lagringsperioder kan uppstå på grund av lagkrav. I princip sker raderingen efter avslutad tävling. Dina personuppgifter kommer troligen att raderas senast 10 år efter avslutad tävling.

11. REGISTRERADES RÄTTIGHETER OCH ÖVERKLAGAN TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET

Som registrerad har du följande rättigheter gentemot Sonova som personuppgiftsansvarig:

 • Rätt till tillgång – Rätten att veta vilka uppgifter som behandlas och hur
 • Rätt till rättelse – Rätten att begära att felaktiga och inaktuella personuppgifter ändras
 • Rätt till radering – Rätten att få personuppgifter raderade
 • Rätt till begränsning av behandling – Rätten att begränsa behandlingen av uppgifter
 • Rätt till dataportabilitet – Rätten att överföra personuppgifter direkt från ett system till ett annat (i maskinläsbar form)
 • Rätt att invända – Rätten att återkalla lämnat samtycke eller att invända mot behandling av personuppgifter
 • Rätt att klaga – Du kan klaga till den tillsynsmyndighet som Sonova står under.

Kontaktuppgifterna är:

The State Commissioner for Data Protection Lower Saxony
Prinzenstrasse 5, 30159 Hanover
Telefon + 49 (0) 511 120 4500
E-post: poststelle@lfd.niedersachsen.de

12. ÄNDRINGAR

Eftersom Sonovas webbplats kan genomgå förändringar kan det bli nödvändigt att uppdatera integritetspolicyn i enskilda fall. Sonova förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Den aktuella versionen av integritetspolicyn och informationen finns på Sonova Consumer Hearing GmbH:s webbplats på https://www.sennheiser-hearing.com/privacy.